หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม

 

 

 

รหัส : NP282
ชื่อวัตถุมงคล :

1 ใน 199 เนื้อเงินลงยาสีเขียว หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นเจ้าสัวอายุยืน สวยกริบ พร้อมกล่องเดิมจากวัด

รายละเอียด : เหรียญเจ้าสัวอายุยืน หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อคูณที่ออกโดยวัดบึง หลวงพ่อคูณ ได้เมตตาอนุญาตให้ พระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อนวล) เจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ รุ่นเจ้าสัวอายุยืน ตามหนังสือขออนุญาตการจัดสร้างวัตถุมงคล ลงวันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์เก่าแก่คู่วัดบึงอายุกว่า ๓๐๐ ปี วัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวอายุยืน ที่จัดสร้างมีพิมพ์เดียวเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครึ่งองค์หลังยันต์รูปไข่ โดยมีรายการและจำนวนจัดสร้างดังนี้

๑ ชุดกรรมการ ๑๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๕เหรียญคือ เหรียญเนื้อทองคำ เนื้อนาก เนื้อเงินหน้าทองคำ เนื้อเงินลงยาสีฟ้าและเนื้อเงิน)
๒ เหรียญเนื้อนาก ๔๐เหรียญ
๓ ชุดหน้าเงิน ๑๙๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๓ เหรียญคือ เหรียญเนื้อนวะหน้าเงิน เนื้อทองทิพย์หน้าเงินและเนื้อทองแดงหน้าเงิน)
๔ ชุดเนื้อเงินหน้าทองคำ ๑๒๙ชุด (ในหนึ่งชุดประกอบด้วยหรียญ ๒เหรียญคือ เหรียญเนื้อเงินหน้าทองคำและเหรียญเงิน)
๕ เหรียญเนื้อเงินลงยา สีละ ๑๙๙เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)
๖ เหรียญเนื้อนวะลงยา สีละ ๒๕๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)
๗ เหรียญเนื้อนวะ ๒,๑๓๔เหรียญ
๘ เหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยา สีละ ๒๕๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)
๙ เหรียญเนื้อทองทิพย์ ๑,๐๒๓เหรียญ
๑๐ เหรียญเนื้อทองแดงลงยา สีละ ๕๐๐เหรียญ (มีด้วยกัน ๔สีคือ สีชมพู สีเขียว สีน้ำเงินและสีแดง)
๑๑ เหรียญเนื้อทองแดง ๒,๒๔๕เหรียญ

เหรียญทุกเหรียญได้ทำการตอกหมายเลขและโค้ตกำกับไว้ บล็อคและโค้ตได้ถูกทำลายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อคูณประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบ้านไร่

พระเทพสีมาภรณ์ (เจ้าคุณนวล) ได้กำหนดฤกษ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นเจ้าสัวอายุยืน ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขนทด จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ หลังจากท่านได้เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกที่วัดบ้านไร่แล้ว ทางวัดบึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกอีก ๘วัน รวมเป็น ๙ วันโดยพระเถราจารย์ทรงวิทยาคม ณ พระอุโบสถวัดบึง (พระอารามหลวง)วันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายนามดังนี้

วันที่ ๑ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดย หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน
วันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยเจ้าคุณนวล วัดบึง
วันที่ ๓ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจอย วัดโนนไทยและหลวงพ่อนิยมวัดแจ้งนอก
วันที่ ๔ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว
วันที่ ๕ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยครูบากฤษณะ สำนักสงฆ์เวฬุวัน
วันที่ ๖ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
วันที่ ๗ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยหลวงพ่อนิยม วัดแจ้งนอก
และวันที่ ๘ ก.พ. ๕๔ ปลุกเสกโดยครูบาแบ่ง วัดบ้านโตนด

www.new-amulet.com
แพ็คกล่องกระดาษไดคัท พร้อมวัสดุกันกระแทกอย่างดี ส่ง EMS พร้อมประกันภัยสูญหาย ฟรี ทุกรายการครับ

 

หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม